ADR nedir ? Kapsam ve Tarafları Kimlerdir ?

 

ADR - Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanıADR, tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu gözetiminde taraf ülkelerce         30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Bu anlaşmanın maksadı, tehikeli maddelerin uluslararası karayollarında güvenle taşınabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyelerine uygun olarak taraf ülkelerce yapılan düzenlemeleri ortaya koymaktır.

Taraf ülkeler, ADR mevzuatını doğrudan ilgilendiren teknolojik gelişmeleri ve taşımacılık ile ilgili ülkelerin değişen ihtiyaçlarını görüşmek üzere 6 ayda bir toplanır ve görüş alış verişinde bulunurlar. Mevzuat, bu çalışmalar doğrultusunda iki yılda bir güncellenir ve 6 aylık geçiş süresini müteakip yeni şekliyle yürürlüğe girer.

ADR mevzuatı, 1261 sayfalık iki adet turuncu kitaptan (2011 yılı basımlı) oluşmaktadır. Bu kitaplarda;

– Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,

–  BM tarafından onaylanmış tehlikeli madde listeleri,

–  Tehlikeli maddelerin taşınmasında muafiyetler,

– Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, konteyner, tank vb. kapların üretimi, test edilmesi, kodlanması, işaretlenmesi ve kullanılması ile ilgili kurallar,

–  Tehlikeli maddeleri taşıma faaliyetleri ile uğraşanların eğitimi,

–  Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme ve sevk kuralları,

–   Araçlar üzerinde bulunması gereken taşıma dokümanları ve kişisel korunma teçhizatı,

–  Taşıma araçlarının üretimi ve kullanılması ile ilgili kurallar,

–   Güvenli taşıma için yetki, sorumluluk ve kurallar, yer almaktadır.

ADR, ülkeler üstü yaptırım uygulayan bir anlaşma değildir. Taraf ülkeler, ADR mevzuatının ihlal edildiğini tespit ederlerse, uymayanlara karşı kendi iç mevzuatlarına göre yasal işlem yaparlar. ADR, taraf ülkelere kendi toprakları üzerinde güvenlik şartlarını ihlal etmeksizin, ADR mevzuatını uygulamama konusunda geçici anlaşma yapma hakkını da vermektedir.

Türkiye anlaşmaya 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. 2013 yılı itibarıyla ADR’ ye taraf olan ülke sayısı 48’e çıkmıştır. Bu ülkeler aşağıya çıkarılmıştır.

– Almanya, Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa,

Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polanya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan,